Over Marijke Cassee

Marijke is een zeer ervaren coach met een achtergrond als manager. Door haar ruime ervaring en expertise is ze in staat om snel tot de kern te komen van organisatieproblemen en gedrag. Als managementcoach onderscheidt ze zich door een eigen beproefde coachingsstijl waarbij ze cliënten in openhartige gesprekken stimuleert om hun eigen manier van werken tegen het licht te houden. Ze stimuleert hen om te reflecteren op hun eigen en andermans gedrag en te zoeken naar achterliggende gedragspatronen. In haar coachingstrajecten helpt ze managers zo op een doelgerichte en enthousiasmerende manier om hun eigen leervermogen, zelfinzicht en effectiviteit naar een hoger plan te brengen. 

 

 Ervaring   

 • Begeleiden van organisaties bij verschillende problemen op het gebied van strategische keuzes, samenwerking, stress, enz.
 • Coachen van midden- en hoger management.
 • Sinds 1994 zelfstandig gevestigd als managementcoach onder de naam MC2.
 • Ontwikkeling van cursussen op het gebied van gesprekstechniek en persoonlijke effectiviteit.
 • Vele jaren van trainingen op het gebied van samenwerking, conflicthantering en management.
 • Docent human resource management, strategisch management en organisatiekunde aan de opleiding Personeel en Arbeid.
 • Twintig jaar stafdocent en later opleidingsmanager in het hoger beroepsonderwijs.

 Opdrachtgevers 

 • Profit-organisatie, o.a. VNU, KPN, RCN, TPG Post
 • Zorginstellingen, o.a. Diabetes zorgcentrum, Gezondheidscentrum Risdam, Stichting voor Algemeen maatschappelijk werk
 • Gemeentelijke organisaties, o.a. gemeente Haarlem, gemeente Leusden, gemeente Amsterdam, gemeente Naarden
 • Onderwijsinstellingen, o.a. ROC Amsterdam, Hogeschool Inholland
 • Provincie Noord-Holland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Zakelijke dienstverlening, o.a. ANWB

Opleiding

 • Doctoraal psycho-sociologie (Vrije Universiteit)
 • Senior-supervisor (LVSB)
 • Strategisch management (HOAG)
 • Human resource management, arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde (Open Universiteit)
 • Stressmanagement (CSR Centrum)