Ellen Schwirtz

Mijn stijl

Mijn stijl
 • Als begeleidingskundige werk ik multidisciplinair, multimethodisch en kan ik meerpartijdigheid hanteren.
 • Instrumenten van begeleidingskunde zijn onder andere management-coaching, intervisie, teambuilding, loopbaancoaching, beroepskeuzeadvisering.
 • Mijn werkwijze is structurerend, betrokken, humoristisch, resultaatgericht en gender-specifiek.
 • Ik maak gebruik van loopbaaninstrumenten (LDC), werkopdrachten werk diverse (beroepskeuze)tests.
 • Ik vind dat alleen een goede manier van leidinggeven succes en werkplezier kan genereren, hetgeen van essentieel belang is voor zowel de organisatie als de mensen die erin werken.
 • Intervisiebegeleiding
 • Teamcoaching en managementbegeleiding
 • Leersupervisie (S.O.S.) en coaching van begeleidingskundigen en coaches
 • Loopbaancoaching en beroepskeuze-advisering

 

Mijn achtergrond

Opleiding

 • Doctoraal psycho-sociologie (Vrije Universiteit)
 • Supervisorenopleiding (supervisie- en organisatiekunde, Ivabo)
 • Leersupervisor en docent supervisiekunde (LVSB)
 • Succesvol leidinggeven (Kern Konsult)
 • Financieel management in non-profit
 • Stressmanagement (CSR Centrum)
 • Psychodiagnostiek (NISSO)

Ervaring

 • Ervaring als docent, trainer in het HBO en manager in diverse welzijnsinstellingen.
 • Dertig jaar ervaring als supervisor/coach in het HBO-onderwijs, welzijn en gezondheidszorg.
 • Sinds 1994 zelfstandig gevestigd als management-coach, loopbaanbegeleider, intervisor, reïntegratiespecialist.
 • Bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van de Europese commissie supervisie/coaching ten behoeve van de Association of National Organizations in Europe (ANSE).

Mijn opdrachtgevers

 • Maatschappelijke en welzijnsorganisaties, o.a. Organisaties voor Algemeen maatschappelijk werk, Bureau’s Jeugdzorg, Stichting Welzijn ouderen, Wijkwelzijns-organisaties, Drugshulpverlening, S.A.C., Somma, Kinderopvang, Opbouw, M.K.D., Epilepsie-centrum, Landelijke vereniging van wereldwinkels, Stedelijk Museum, FNV.
 • Onderwijsinstellingen, o.a. Universiteit Utrecht, Hogeschool van Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, H.E.S., ROC’S (Eindhoven, Amsterdam) Academie voor psychotherapie en huisartsenopleiding v.u, directies middelbaar onderwijs.
 • Zorginstellingen, o.a. Thuiszorg, Psychiatrisch ziekenhuis, Vrouwengezondheidscentrum, Verpleeg/verzorgingshuizen en Ziekenhuizen, Amsterdamse school voor gezondheidszorg
 • Gemeentelijke overheid o.a. gemeente Amsterdam.
 • Profit-organisaties, o.a. Intel International, Keerpunt, T.N.O.

Mijn publicaties

 • E. Schwirtz, ‘Begeleidingskundige: een nieuwe functie?’, Tijdschrift Opleiding en Ontwikkeling sept 2007.
 • E. Schwirtz, ‘Grondslagen van begeleidingsvormen in organisaties’, Forum (nieuwsbrief LVSB) 2002 nr. 1, blz. 2-7.
 • E. Schwirtz, ‘Organisatiesupervisie’, Forum 2000 nr. 4, blz. 10-15.
 • E. Schwirtz, ‘Middenkader zorg- en welzijnssector niet alleen steunpilaar’, Leidinggeven en organiseren 1998 nr. 1, blz. 12-16.
 • E. Schwirtz, ‘Agogische leermethoden benadrukken de persoonlijke kwaliteiten van managers’, Supervisie en coaching (Nederlands tijdschrift voor bedrijfsopleidingen) 1997 nr. 3, blz. 4-7.
 • E. Schwirtz, ‘Een concept voor het supervisie geven aan managers’, Supervisie in opleiding en beroep 1991 nr. 3, blz. 4-20.
 • E. Schwirtz, ‘De instellingssupervisor. Het verband tussen positie in een organisatie en de oriëntatie in het professioneel handelen’, Supervisie in opleiding en beroep 1985 nr. 2, blz. 37-45.

  Wilt u één van deze artikelen ontvangen, geef dan per e-mail uw e-mailadres op en vermeld de titel van het artikel dat u graag ontvangt.

Contactgegevens

Adres

drs. E. Schwirtz
Keizer Karelweg 406
1181 RK AMSTELVEEN
Telefoon: (020) 6418606
Fax: (020) 4410768
Mobiel: 06-51724096

E-mail: schwirtz.coaching@planet.nl

 

Routebeschrijving

 

Per auto:

3 min vanaf A 9, gratis parkeren voor de deur.

 

Per openbaar vervoer:

1 min lopen vanaf bushalte: Halte Kruiskerk. Lijn 170, 172 vanaf centraal station Amsterdam.